MedycynaEstetyczna.com.pl

721 000 112, 22 400 04 90

rejestracja@nasmed.pl

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7/184, Warszawa

www.nasmed.com.pl

godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

08:00-20:00

08:00-20:00

08:00-20:00

08:00-20:00

08:00-20:00

nieczynne

nieczynne

NASMED

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA
- Badanie EUS
- Gastroskopia
- Kolonoskopia
- Anoskopia
- Rektoskopia
- Sigmoidoskopia

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
- Chirurgia
- Dietetyka
- Endokrynologia
- Gastroenterologia
- Laryngologia
- Ginekologia i położnictwo
- Interna
- Okulistyka
- Ortopedia
- Proktologia
- Chirurgia estetyczna

DIAGNOSTYKA USG
- USG jamy brzusznej
- USG gruczołu krokowego (prostaty)
- USG tarczycy
- USG jąder
- USG doppler żył kończyn dolnych
- USG doppler tętnic kończyn dolnych
- USG doppler tętnic domózgowych (szyjnych)
- USG doppler tętnic i żył podobojczykowych
- USG doppler jamy brzusznej - aorta i jej odgałęzienia
- USG doppler naczyń wątroby
- USG doppler tętnic nerkowych
- USG stawów kolanowych
- USG dłoni i nadgarstka
- USG grupy węzłów chłonnych

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Biopsja cienkoigłowa

Wykonujemy biopsje takich narządów, jak: tarczyca, węzły chłonne, ślinianki, piersi, tkanki miękkie. Zabieg przeprowadzony jest pod kontrolą doświadczonego lekarza patologa i przez cały czas trwania monitorowany obrazem USG. Biopsja opiera się na pobraniu materiału cytologicznego (grupy komórek) z charakterystycznego dla diagnostyki miejsca, przy wykorzystaniu igły o średnicy. 0.4 - 0.5 mm. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i nie wymaga znieczulenia.

Lekarz diagnosta USG uwidacznia zmianę chorobową i wyznacza najlepszy dostęp do niej, omijając większe naczynia krwionośne. Podczas przeprowadzania zabiegu postęp prac jest stale monitorowany obrazem USG. Współpracujący lekarz patolog pobiera materiał cytologiczny z wyznaczonej zmiany i poddaje ocenie w pracowni. Wynik badania jest dostępny po 7 dniach.

Nasza Poradnia USG, zaopatrzona w wysokiej jakości sprzęt, zapewnia dobrą diagnostyczność zabiegu.