MedycynaEstetyczna.com.pl

Medycyna Estetyczna

Wyszukiwarka zabiegów

Medycyna Estetyczna
Marcowy wykład dr n. med. Lubomira Lembasa o różnorodności anatomicznej piersi kobiecych i potrzebie zastosowania różnych technik chirurgii plastycznej także podczas jednej operacji. - medycynaestetyczna.com.pl

Marcowy wykład dr n. med. Lubomira Lembasa o różnorodności anatomicznej piersi kobiecych i potrzebie zastosowania różnych technik chirurgii plastycznej także podczas jednej operacji.

Medycyna Estetyczna

Pierś kobieca jest elementem seksualności i stanowi sygnał płodności, zdrowia i młodości. Ładne piersi, duże oczy, wyraziste usta, łagodny owal kobiecej twarzy intuicyjnie postrzegane są przez innych ludzi jako korzystne i pożądane z estetycznego punktu widzenia. Obecnie panuje powszechna świadomość, że wielkość biustu nie zawsze stanowi odzwierciedlenie uwarunkowań genetycznych. Wyraziste, kształtne, symetryczne i jędrne piersi powinny być proporcjonalne do budowy całego ciała kobiety. Ideał piersi kobiecych to od starożytności temat rozważań artystów - uważa się, że wzorcem idealnych piersi kobiecych może być rzeźba Wenus z Milo, czyli najsłynniejsze przedstawienie bogini Wenus.

Operacje piersi stanowią jeden z głównych nurtów pracy chirurga plastyka. Z badań socjologicznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej wynika, że 20-40% kobiet w wieku rozrodczym bierze pod uwagę zabieg poprawy wyglądu piersi.

Dzięki zachowaniu proporcji poprawione chirurgicznie piersi wciąż mogą wyglądać naturalnie.

Podczas planowania zabiegu chirurg plastyk musi wziąć pod uwagę trzy podstawowe elementy: aktualny stan anatomiczny piersi, oczekiwania pacjentki oraz ogólnie przyjęte normy piękna dla piersi kobiecych.

Stan anatomiczny piersi kobiecych jest bardzo różnorodny i w zależności od problemu należy dobrać odpowiednią procedurę.

Pierwszą grupę stanowią pacjentki z niedorozwojem piersi lub ich zanikiem po porodach i karmieniu piersią. Tu pomocne mogą być dobrze dobrane implanty piersi.

Drugą grupę stanowią pacjentki z odpowiednią wielkością piersi, ale niezadowalającym kształtem - zwykle kobiety z miseczką “c” lub “d”, gdzie piersi po porodach i karmieniu zmieniły kształt i opadły. W tych przypadkach pomocna jest plastyka piersi, czyli zmiana kształtu piersi, przy zachowaniu ich wielkości.

Sporą grupę stanowią kobiety z przerostem piersi - zbyt duże piersi stanowią problem nawet dla młodych dziewczyn, które mają przez to zaburzony rozwój psychoruchowy. Zbyt duży biust utrudnia ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego i jest krępujący. U kobiet dojrzałych zbyt duże piersi są powodem zaburzeń postawy i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. W tych przypadkach leczenie polega na plastyce piersi z redukcją - celem operacji jest nie tylko zmiana kształtu piersi, ale również ich zmniejszenie.

Jest również grupa pacjentek z wadami rozwojowymi piersi - najczęściej to pierś bulwiasta oraz tzw. zespół Polanda. W przypadku piersi bulwiastej z niedorozwojem leczenie polega na połączeniu plastyki piersi oraz założeniu implantów. W przypadku zespołu Polanda mamy do czynienia ze znacznym niedorozwojem jednej piersi - tu w zależności od stanu drugiej, zdrowej piersi planowany jest zabieg albo tylko powiększenia piersi niedorozwiniętej, albo równocześnie plastyki z redukcją drugiej piersi.

Spora grupa pacjentek zgłasza się z różnego stopnia asymetrią piersi, asymetria małego stopnia dotyczy w zasadzie 100% kobiet.

Leczenie znacznego stopnia asymetrii wymaga łączenia różnych zabiegów w czasie jednej operacji – w tym wypadku potrzebna jest duża wiedza i wyobraźnia chirurga.

Kluczem do sukcesu w operacjach piersi jest dobrze poinformowana pacjentka z realistycznymi oczekiwaniami - patrząc na rzeźbę Wenus z Milo widać, że idealne piersi nie są ani zbyt duże, ani zbyt małe, są proporcjonalne do budowy całego ciała kobiety i nie są też idealnie symetryczne.

Partnerem spotkania była marka RevitaLash.